Skip to main content

Posiedzenie Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

By 9 November 2021October 27th, 2022Aktualności

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 4 listopada br. omówiono plany wspólnych działań na nadchodzący rok, które będą obejmowały między innymi: zorganizowanie na Wydziale targów praktyk, staży i pracy z udziałem przedstawicieli Rady, współudział w realizacji badań oraz możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (w tym unijnych), współudział w innych wydarzeniach organizowanych przez Wydział tj. konferencje, czy Dzień Wody, TRiLiada lub Gospodronalia i wiele wiele innych.

W trakcie spotkania w wyniku głosowania wybrano przewodniczącego Rady, którym został dr inż. Marek Kopras. Zastępcami zostali: mgr inż. Tomasz Łuczak oraz mgr inż. Krzysztof Kokoszka.

Posiedzenie Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Logo Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu