Skip to main content

Kanalizacje i Wodociągi

By 27 September 2022December 27th, 2022Biuro projektowe

Przedmiotem projektu było wykonanie tymczasowego zabezpieczenia wykopu pod posadowienie rurociągu DN 500 PEHD SDR11RC.

Trasa rurociągu przebiegała w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu jednokondygnacyjnego o konstrukcji murowej, oraz pod jednotorową bocznicą kolejową na terenie zakładu przemysłowego. Do niniejszego zadania przewidziano w projekcie system obudów skrzyniowych przeznaczonych do umacniania pionowych ścian wykopu liniowego o następujących wymiarach:

  • długość : 29,00 m
  • szerokość: 1,20 m
  • głębokość pracy: 2,40 m

Rys. 1 Model tymczasowego zabezpieczenie wykopu boks CITYBOX / STANDARDBOX 3,5 x 2,4 m

W niniejszym projekcie należało uwzględnić oddziaływanie wykopu na sąsiedni obiekt (obudowa w odległości 30 cm do ściany z cegły pełnej) oraz wpływ parcia gruntu jak tez wpływ obciążenia naziomu od drogi dojazdowej na teren zakładu z czynnym ruchem kołowym oraz obciążenia od czynnej bocznicy kolejowej. W projekcie oprócz uwzględnienia strefy oddziaływania wykopu na sąsiadująca infrastrukturę kolejową, drogową oraz zabudowę sąsiednią należało wykonać procedurę kolejności prowadzenia robót w zabudowie sąsiedniej przy uwzględnieniu reżimów obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego.

Rys. 2 Granice stref oddziaływania wykopu

Zdjęcia z wizji lokalnej terenu