Skip to main content

Doktorat z wyróżnieniem dla Prezesa firmy KOPRAS mgr. inż. Marka Koprasa!

By 13 October 2021October 27th, 2022Aktualności

Bardzo miło nam poinformować, że w dniu 12 października br. odbyła obrona pracy doktorskiej Prezesa firmy KOPRAS mgr. inż. Marka Koprasa. Prezes Marek Kopras przedstawił tezy rozprawy doktorskiej pt. „Weryfikacja metod projektowania i obliczeń konstrukcji płyt obudowy wykopów tymczasowych”.

Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Wiesław Buczkowski, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Anna Szymczak-Graczyk z Katedry Budownictwa i Geoinżynierii. Prezes Marek Kopras podczas obrony pracy otrzymał dodatkowe wyróżnienie od recenzentów oraz Rady Naukowej Dyscypliny Inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki. Obrona rozprawy doktorskiej z uwagi na zagrożenie epidemiczne odbyła się w trybie hybrydowym i była dostępna on-line.

Podczas pisania pracy doktorskiej Prezes Marek Kopras wykorzystał i opierał się na własnym wieloletnim doświadczeniu zdobytym podczas prowadzenia firmy KOPRAS. Każdy klient firmy KOPRAS może liczyć na nasze wsparcie merytoryczne i pomoc ekspercką podczas doboru odpowiedniej obudowy do gruntu w jakim ma zostać zastosowana.

Zapraszamy również do przeczytania artykułu umieszczonego na stronie www Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.