Skip to main content

Technologie bezwykopowe

By 27 September 2022December 27th, 2022Biuro projektowe

Biuro Projektowe Kopras zajmuje się przygotowaniem technologicznej dokumentacji projektowej dla m.in. projektów zabezpieczeń głębokich wykopów pod różnego rodzaju technologie bezwykopowe (m.in. mikrotunelowaniu, przecisków hydraulicznych, przewiertów sterowanych, przecisków pneumatycznych itd.).

Uczestniczyliśmy przy szeregu projektów związanych z przewiertami pilotażowymi, zabezpieczeniami wykopów pod komory startowe, końcowe dla różnych z metod bezwykopowych umożliwiających na montaż maszyny ekstrakcyjnej, urządzeń hydraulicznych.

Rys. 1 Zabezpieczenie wykopu liniowego wraz z zamknięciem ściany szczytowej przy wykorzystaniu ściany segmentowej z profili KD 6/8.

 

W ostatnich miesiącach zauważamy zwiększone zapotrzebowanie na projekty polegające na wymianie rurociągów metodą Crackingu statycznego przebiegających pod infrastruktura drogową, kolejową, dzięki czemu minimalnie wpływamy na zakłócenie ładu powierzchniowego oraz chronimy sprawiamy, że praca jest realizowana w sposób bezpieczny i ekonomiczny. Zapraszamy do kontaktu w celu nawiązania efektywnej współpracy.

 

Rys. 2 Zabezpieczenie wykopu liniowego wraz z komora startową.