Skip to main content

Budownictwo ogólne

By 27 July 2022December 27th, 2022Biuro projektowe

Przedmiotem projektu było wykonanie tymczasowego zabezpieczenia głębokiego otwartego wykopu pod budowę prefabrykowanego zbiornika na wodę deszczową zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego czterokondygnacyjnego budynku dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Do powyższego zadania przewidziano system obudów o konstrukcji słupowej typu OWS 7 z zamknięciami szczytowymi złożonymi z ramy górnej RKD/9 stanowiącymi prowadnice dla brusów KD6/8 i belki dolnej. Wymiary głębokiego wykopu:

  • długość 28,00 m
  • szerokość 9,00 m
  • głębokość pracy 6,00 m

Firma Kopras była odpowiedzialna za sporządzenie projektu wykonawczego tymczasowego zabezpieczenia głębokiego wykopu wraz z oceną wpływu głębokiego wykopu na istniejący sąsiadujący obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rys. 1 Sytuacja projektowa

Rys. 2 Mapa naprężeń charakterystycznych od ciężaru sąsiadującego obiektu wraz z strefami oddziaływania głębokiego wykopu.

Zdjęcia z realizacji